دانشگاه حکیم سبزواری از میان دانش آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج کشورِ غیرِشاغل در رشته های زیر برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ پژوهشگر پسادکتری می پذیرد:

رشته های مورد پذیرش پسا دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری

 • مهندسی نفت/مهندسی شیمی، پلیمر و نساجی موضوع: ازدیاد برداشت نفت/مهندسی حفاری/هوش مصنوعی/یادگیری ماشین/رئولوژی پلیمر/کاربرد نانو ذرات، سورفکتانت و پلیمر در مهندسی نفت/فرآیندهای شکل دهی پلیمر
 • رشته های آب و هواشناسی و مدیریت حوزه آبخیز (زمینه پژوهشی مورد نظر هیدرواقلیم حوزه آبریز شهری)

 شرایط عمومی محقق پسا دکترا:

 • داشتن مدرک دکتری تخصصی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که بیش از سه سال از تاریخ اخذ مدرک نگذشته باشد.
 • حداکثر سن ۳۵ سال می باشد
 • برخورداری از صلاحیتهای عمومی و عدم ممانعت قانونی
 • اخذ پذیرش از یکی از اساتید واجد شرایط
 • تبصره: در صورت چاپ دو مقاله، یک سال به حداکثر سن متقاضیان اضافه می گردد( حداکثر تا ۳۷ سال)

مدارک لازم برای ثبت درخواست:

 • درخواست کتبی شامل انتخاب یک مورد از لیست رشته های بالا به همراه ایمیل و شماره تماس
 • رزومه کامل (سوابق آموزشی و فعالیتهای پژوهشی)
 • فایل کامل کلیه مقالات علمی- پژوهشی نمایه شده در پایگاه های معتبر ملی و بین المللی (چاپ شده یا دارای پذیرش قطعی به همراه تصویر نامه پذیرش)
 • تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه و تصویر کارت ملی
 • تصویر برگ پایان خدمت/ معافیت برای آقایان
 • تصویر مدرک دکتری (یا گواهی موقت)

ارسال مدارک فوق به ایمیل research@hsu.ac.ir تا تاریخ   ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

 

شرایط لازم محقق پسادکتری:
برای مشاهده ی شرایط لازم، لطفاً آیین نامه ی پسادکتری را از لینک زیر دانلود نمایید.

https://cloud.hsu.ac.ir/s/ZMLXxgoNYaAnmAg

شایان ذکر است به درخواست هایی که حائز شرایط نباشند و یا مدارک ارسالی آن ها ناقص
باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.