اطلاعیه ی مهم

قابل توجه دانشجویان پسر جدیدالورود ۱۳۹۹

      نامه درخواست صدور معافیت تحصیلی در پرتال دانشجویان، قسمت آموزشی، درخواست های آموزشی، بارگذاری شده است. دانشجویان پسر  ورودی مهر لازم است با مراجعه به پرتال خود از منوی ذکر شده نسبت به تکمیل درخواست معافیت تحصیلی اقدام نمایند. پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست معرفی نامه در پرتال قابل مشاهده است. دانشجو لازم است پس از پرینت نامه به دفاتر پلیس+۱۰ شهرستان محل اقامت خود مراجعه نماید.

 بعد از اخذ معافیت تحصیلی از دفاتر پلیس+۱۰ فرم مذکور را  تا تاریخ  ۳۰ آذر با  پست  پیشتاز  به آدرس دانشگاه حکیم سبزواری، ص پ ۳۹۷ ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، آقای رضا فریدنیا ارسال نمایید.

بدیهی است مسئولیت عدم درخواست معافیت تحصیلی برعهده ی شخص دانشجو خواهد بود.

برای رشته ی زیست شناسی سلولی و مولکولی بهمن ماه اقدام خواهد شد.

.

سوالات احتمالی در خصوص موضوعات معافیت تحصیلی و یا نظام وظیفه 

 آقای رضا فریدنیا ۰۵۱۴۴۰۱۲۹۹۵