اطلاعیه ۲

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه های دولتی نوع یک و دو ( ویژه ورودی های ماقبل ۹۷ )

۱ –خوابگاه های دانشجویی از تاریخ ۹۷/۰۶/۳۰ آماده پذیرش دانشجویان گرامی می باشد .

۲ – دانشجویان کارشناسی روزانه واجد شرایط خوابگاه های دولتی نوع یک جهت تحویل اتاق به سرپرستی خوابگاه مربوطه مراجعه نمایند .

۳ – دانشجویان تحصیلات تکمیلی روزانه جهت تعیین اتاق به سرپرستی خوابگاه مربوطه مراجعه نمایند . ” پسران ( خوابگاه اندیشه ) و دختران ( مجتمع خوابگاهی گلستان , خوابگاه شقایق ) ”

۴ – دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دختری که در خوابگاه های دولتی نوع دو ثبت نام نموده اند ، جهت تعیین اتاق به سرپرستی خوابگاه بهار مراجعه نمایند .

نکات مهم :

۱ – تاریخ تحویل اتاق از تاریخ ۹۷/۰۶/۳۰ لغایت ۹۷/۰۷/۰۷ می باشد . عدم مراجعه دانشجو به منزله انصراف از خوابگاه محسوب می گردد .

۲ – اسکان دانشجو منوط به تسویه حساب کامل اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی در ترم های گذشته می باشد

جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت معاونت دانشجویی به آدرس  https://www.hsu.ac.ir/md/مراجعه فرمایید.