اطلاعیه مهم اداره خوابگاه ها در خصوص اعلام اسامی واجدین شرایط و نحوه انتخاب خوابگاه و تعیین اتاق برای دانشجویان واجد شرایط

(جهت مشاهده اطلاعیه بر روی نوشته کلیک کنید)