دکتر اعتمادی، سربازرس فرهنگی اجتماعی سازمان بازرسی استان خراسان رضوی در نشست خود در دانشگاه حکیم سبزواری اعلام کرد:

تیم بازرسی فرهنگی سازمان بازرسی استان خراسان رضوی (منطقه ۲) در راستای بازدیدهای دوره ای و براساس برنامه مصوب سال ۱۳۹۵ جهت انجام نظارت بر حسن انجام اجرای قوانین بالادستی در دانشگاه حکیم سبزواری مستقر می گردد.

نشانی محل استقرار: سبزوار – توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری – ساختمان مرکزی – طبقه اول – اتاق ۲۲۹

تلفن تماس: ۴۴۰۱۲۵۵۸