با فرارسیدن بازه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی (۱۴۰۲-۱۴۰۱) از روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ تا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶، جناب آقای دکتر سید محمدرضا عادل  مدیر محترم گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و همکاران با حضور در کلاس های درس، ضمن یادآوری و اطلاع رسانی این مهم به دانشجویان، به تشریح اهمیت انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید توسط دانشجویان در ارتقاء کیفیت عملکرد آموزشی استادان در ابعاد مختلف پرداختند.

دکتر عادل محرمانه بودن نظرات دانشجویان را تضمین و یادآور شدند مشاهده نتایج ارزشیابی تنها به صورت میانگین صورت می پذیرد و مشاهده تک تک نظرات حتی برای کارشناسان گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امکان پذیر نیست. وی با تاکید بر موثر بودن نتایج ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در موارد متعددی مانند ارتقاء، تبدیل وضع اساتید و…، پیامدهای عدم انجام ارزشیابی برای دانشجو شامل عدم امکان رویت نمرات امتحانی و عدم ثبت اعتراض به نمرات را گوشزد کردند. در پایان هر جلسه، دکتر عادل گفتگوی صمیمانه ای با دانشجویان داشتند و به سوالات و دغدغه های دانشجویان پاشخ دادند.