به همت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه، طی یک بازدید در روز شنبه ۲۸ خرداد ماه، تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشکده های فنی و مهندسی،نفت و پتروشیمی و پردیس فناوری های نوین حضرت زینب(س)، از بخش­های مختلف شرکت پارس فولاد سبزوار بازدید و در جلسه تخصصی آشنایی با مشکلات فنی و بررسی تخصصی RFP های اعلامی شرکت با مدیران و کارشناسان فنی شرکت پارس فولاد سبزوار شرکت کردند.

اعضای هیات علمی دانشگاه نیز، ضمن بیان پاره ای نارسایی­ها در قسمت های تولیدی شرکت بر لزوم گسترش زمینه های همکاری و تبادل نظر ما بین حوزه علم و پژوهش با صنعت تأکید کرد و بر همین اساس مقرر شد طرح های پژوهشی خود را متناسب با اعلام نیازهای شرکت پارس فولاد سبزوار ارائه کنند.