احکام اعضای هیات ممیزه دوره سوم دانشگاه از سوی وزیر علوم صادر و به دانشگاه ابلاغ شد.

بر اساس احکام صادره افراد زیر عضو این هیات می باشند.

ضمنا بر اساس آیین نامه ارتقا، رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهشی و فناوری نیز عضو حقوقی هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری می باشند.