طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری دبیر، رئیس و اعضای کارگروه صیانت عفاف و حجاب معرفی شدند.

با عنایت به ابلاغ وزارت متبوع به شماره ۹۳۸۱۳ مورخ ۹۵/۵/۵ مبنی بر تشکیل کمیته توسعه و صیانت از عفاف و حجاب دانشگاهیان و به منظور ترویج هر چه بیشتر فرهنگ عفاف و حجاب در میان دانشگاهیان و با توجه به مصوبه ششم جلسه ۲۷۸ شورای فرهنگی دانشگاه، “اعضای کارگروه صیانت از عفاف و حجاب”  دانشگاه طی حکمی از سوی دکتر مولوی، رئیس دانشگاه به شرح زیر منصوب شدند:

رئیس کارگروه صیانت از عفاف و حجاب:

جناب آقای دکتر خاتمی “مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری”

دبیر کارگروه صیانت از عفاف و حجاب:

جناب آقای دکتر کشاورز “مدیر گروه معارف اسلامی”

اعضای کارگروه صیانت از عفاف و حجاب:

آقای دکتر قدسی “مدیر آموزشی”

آقای مهندس نصرتی پور”مدیر حراست”

آقای دکتر شادنیا “مدیر فرهنگی و اجتماعی”

آقای دکتر زنگنه اسدی”دبیر هم‌اندیشی اساتید ”

آقای حسینی”مسئول بسیج دانشجویی”

سرکار خانم دکتر بهرامی”عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی”

سرکار خانم شهری”سرپرست اداره رفاه و خدمات دانشجویی”

سرکار خانم نسرین سالاری”دبیر کانون دانشجویی عفاف و حجاب