اعلامی اسامی اولیه داوطلبان واجد شرایط عضویت در انتخابات نوزدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان(کلیک کنید)