برنامه های ششمین همایش ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
(به مناسبت اوّل آبان،روزملّی بزرگداشت بیهقی)
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دوشنبه ۳ آبان۱۳۹۵
بخش نخست: ۱۲:۳۰-۱۰ صبح    مکان: تالار همایش های بین المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری/جنب سازمان مرکزی

 • تلاوت آیاتی از قرآن کریم / سرود جمهوری اسلامی ایران/ سرود دانشگاه
 • سخنان آغازین مجری برنامه:آقای علی صادقی منش
 • سخنرانی دکتر علی قربان پور(دانشگاه حکیم سبزواری): تراژدی درتاریخ بیهقی
 • سخنرانی دکتر امیر الهامی(دانشگاه صداوسیما):تاثیر تاریخ بیهقی برنظام فرهنگی- ادبی ایران
 • نماهنگ انیمیشن «بیهقی»
 • سخنرانی آقای محمودفیروزی مقدم(دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه): بررسی قابلیت های تاریخ بیهقی در خلق داستان های کودکان و نوجوانان باتکیه بر نظریه های روایت شناسی گِرِماس
 • بیهقی خوانی: دکتر امیر الهامی
 • سخنرانی دکتر مسلم ذوالفقارخانی(دانشگاه حکیم سبزواری):تصویرسازی و حجم‏سازی در متن؛ بررسی  تکنیک‏های تاریخ‏نگاری جدید در تاریخ بیهقی

 
بخش دوم: ۲۱:۳۰-۱۸ شب              مکان: تالار کاشفی/ میدان لاله

 • تلاوت آیاتی از قرآن کریم / سرود جمهوری اسلامی ایران
 • سخنان آغازین مجری برنامه:آقای علی صادقی منش
 • سرود سبزوار/ سرود دانشگاه
 • خیر مقدم: یکی ازاعضای شورای اسلامی شهرستان سبزوار
 • سخنرانی دکتر امیر الهامی(دانشگاه صداوسیما):آداب ورسوم وفرهنگ عامه درتاریخ بیهقی/ بیهقی خوانی
 • نماهنگ« قیام خاک»
 • سخنرانی استادمهدی سیدی(فرهنگسرای فردوسی):تاریخ نگاری تاریخ بیهقی/ بیهقی خوانی
 • رونمایی از فصلنامه«مطالعات نظریه وانواع ادبی» ونرم افزار مجموعه چکیده مقاله های ششمین همایش ملّی بزرگداشت بیهقی
 • سخنرانی دکترحسن دلبری(دانشگاه حکیم سبزواری):تناسب زمان « سطح داستان» با «سطح متن» در شیوه ی روایت­گری بیهقی                         –   نماهنگ انیمیشن «بیهقی»
 • میزگرد روایت شناسی درتاریخ بیهقی/ دبیر میزگرد: دکتر حسن دلبریآقای حسین دلبری(دبیر آموزش وپرورش سبزوار)

 

  • آقای احمدرضا بیابانی(دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری)
  • خانم زهرابهرامیان(دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری)
 • روایت حسنک وزیر: باصدای محموددولت آبادی
 • میزگرد تاریخ بیهقی ،دنیای معاصروپیوندهای فرهنگی وهنری / دبیر میزگرد: دکتر مهیار علوی مقدّم       آقای جلال تعصّبی(شورای اسلامی شهرستان سبزوار)      دکتر امیر الهامی(دانشگاه صداوسیما)

 

 •        آقای محمود فیروزی مقدم(دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه)
 •        دکتر محمودرضاسلیمانی(سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری)
 •        دکتر کتایون شهپرراد (دانشگاه حکیم سبزواری)