شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در راستای توسعه صنعتی دانش محور از پایان‌نامه‌های دانشجویی حمایت می‌کند.