اعلام موافقت با اساسنامه مرکز رشد در سومین جلسه شورای آن

سومین جلسه شورای مرکز رشد با حضور اعضای شورا برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر حدادنیا رییس دانشگاه از موافقت با اساسنامه مرکز رشد در هیات امنای دانشگاه خبر داد و ضمن تقدیر و تشکر از حضور این مرکز در جشنواره علمی دانشجویی حرکت، برپایی چنین نمایشگاهها و جشنواره هایی را فرصتی مناسب برای شناسایی و استفاده از پتانسیل های عظیم دانشجویی و نخبگان دانست.

همچنین در ادامه جلسه، آقای دکتر رضا سهیلی فرد مدیر مرکز رشد گزارش کوتاهی از فعالیتهای اخیر مرکز و بازدیدها و تعاملات صورت گرفته با پارکهای سمنان و خراسان رضوی و مرکز رشد دانشگاه شریف ارائه نمود.

سپس دو شرکت متقاضی پذیرش در مرکز رشد طرحهای خود را به صورت حضوری ارائه نموده و از آنها دفاع نمودند. همچنین در این جلسه چندین طرح دیگر از هسته های نو آور و شرکتهای متقاضی پذیرش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات مقتضی در خصوص پذیرش اولیه طرحها و تعیین داوری اخذ گردید.