اعلام نتيجه نهايي انتخابات شوراي صنفي دانشجويان

ضمن قدرداني از مشارکت فعال دانشجويان محترم در انتخابات سيزدهمين دوره شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان دانشگاه، به اطلاع مي رساند:

با توجه به تاييد صحت فرآيند برگزاري انتخابات توسط کميته نظارت بر انتخابات ، دانشجويان مشروحه ذيل با کسب حدنصاب آراي مندرج در آيين نامه مربوط، به عنوان اعضاي شوراي صنفي دانشجويان در سال تحصيلي۹۳-۹۲ معرفي مي شوند.

۱-آقاي حجت كياني

۲-آقاي رضا تقي زاده

۳-آقاي محمدرضا فياجي

۴-آقاي حسين ايزانلو

۵-خانم الميرا فلاحي

۶-خانم زهرا بنس بردي

۷-خانم الهام عرب شيباني

  كميته اجرايي انتخابات سيزدهمين دوره

شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان

* * *

روابط عمومي دانشگاه نيز انتخاب اين عزيزان را به عنوان اعضاي شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ تبريک عرض نموده، اميدواريم شوراي جديد با همکاري و تعامل در راستاي اهداف و مسئوليت هاي تعريف شده، بيش از پيش موفق باشند.