به اطلاع دانشجویان گرامی  می رساند  بنا بر اعلام مدیریت حراست وضعيت تردد خودرويي دانشجويان ترم مهر ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد

قیمت برچسب طبق تصمیم هیات رئیسه محترم از ۵۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ریال اضافه شده است.

در این ترم برچسب تردد برای دانشجویان بومی صادر نخواهد شد و فقط پارک در بیرون دانشگاه 

پارک خودرو دانشجویان غیر بومی و خوابگاهی در ضلع شرقی با پرداخت هزینه و بدون تردد در محیط دانشگاه

مدیریت حراست