به همت مرکز آموزش های آزاد و مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری،اولین دوره مدیریت کسب و کار«MBA» با مجوز رسمی وزارت علوم در محل مرکز کارآفرینی دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد.

در مراسم افتتاحیه این دوره دکتر هادی کیخسروی، رئیس مرکز آموزش های آزاد دانشگاه به بیان فرایند برگزاری دوره و معرفی اساتید برای دانشپذیران پرداختند .
وی در ادامه صحبت های خود اعتبار مدرک پایان دوره را تشریح نموده و خاطر نشان کردند که در پایان دوره به دانشپذیران مدرک دوزبانه مورد تائید وزارت عتف اعطاء خواهد شد .
در ادامه کتر عیسی کهن – رئیس مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه – در خصوص مزایا و چرایی برگزاری دوره مطالبی را بیان و هدف از برگزاری دوره را ارائه آموزش های کاربردی و مهارتی عنوان نمود.