آیین افتتاحیه دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت، با حضور مسئولان دانشگاه، اساتید، دبیران و اعضای انجمن های علمی و جمع زیادی از دانشجویان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری در این مراسم از دانشجویان به عنوان نیروی محرکه توسعه کشور نام برد و گفت: پیشرفت و توسعه کشور بدست دانشجویان رقم خواهد خورد.

 دکتر فاطمه صادقی فر افزود: حضور و فعالیت دانشجویان در قالب انجمن های علمی و نگاه نو و ایده های جدیدی که نسل دانشجو دارند می تواند راهگشا و بسترساز حل بسیاری از مشکلات کشور شود.
وی با اشاره به اینکه نیاز امروز کشور حرکت به سمت فناوری های جدید و نواوری های علمی است، افزود: حاصل فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان در قالب جشنواره حرکت متبلور می شود.

مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار می شود، گفت: خوشبختانه انجمن های علمی دانشگاه فعالیت های علمی خوب و با کیفیتی را دنبال می کنند که این جشنواره فرصت مغتنمی برای نشان دادن توانمندی های علمی دانشجویان حکیم سبزواری است.

دکتر رسول شادنیا همچنین از رونمایی از چند طرح پژوهشی، اختراع و چند طرح کارآفرینی دراین دوره جشنواره خبر داد.

دبیر مجمع انجمن های علمی دانشگاه نیز در این مراسم گفت: جشنواره حرکت، محلی برای نمایش توانمندی ها و دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویان است.

سبحان شعبانی با اشاره به ویژگی های  انجمن های علمی نسل سوم افزود: نیاز امروز دانشگاه ها حرکت انجمن های علمی به سمت انجمن های علمی نسل سوم یعنی انجمن های کار آفرین است.