«اتاق فکر دانشجویی کتابخانۀ مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری» افتتاح شد.
شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری، میزبان نشستی با حضور مسئولان فرهنگی شهرستان سبزوار بود. در این نشست تخصصی حاضران به «بررسی راهکارهای اعتلای جایگاه کتابخوانی میان شهروندان» پرداختند و مسئولان هر نهاد، امکانات خود را برای بهبود جایگاه مطالعه در شهرستان سبزوار سنجیدند. سال گذشته سبزوار در میان سه نامزد نهایی پایتخت کتاب ایران قرار گرفت امّا از دستیابی به این عنوان محروم ماند.
در این نشست، خانم سیما بهادران، سرپرست ادارۀ ارشاد شهرستان سبزوار به همراه آقای توکّل از اقدامات ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه سخن گفتند و استقبال خود از هرگونه همراهی سایر ادارات، سازمان‌ها و سمن‌ها در این موضوع را اعلام کردند. آقای محمّد برزویی معاون پرورشی و فرهنگی ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان سبزوار نیز گزارشی از مجموعۀ فعالیت‌های این اداره در حوزۀ ترویج کتابخوانی ارائه کرد. علی بشیری، مسئول کتابخانۀ نابینایان شهرستان نیز گزارشی از کوشش‌های این مجموعه برای بهبود امکانات مطالعۀ نابینایان ارائه نمود. از دیگر حاضران این نشست که به ارائۀ راهکار در راستای اعتلای جایگاه کتابخوانی پرداختند، می‌توان به آقای امین علاءالدین، مدیر اجرایی نهاد رهبری دانشگاه، خانم دکتر فائزه دلقندی، عضو هیأت علمی کتابداری دانشگاه پیام نور، محمودرضا سلیمانی، مدیر موزۀ دانشگاه حکیم سبزواری، خانم فاطمه سجادی‌نیا، مدیر داخلی کتابخانۀ دانشگاه حکیم سبزواری، آقای آرش سوری، دبیر اتاق فکر کتابخانۀ مرکزی، موزه و مرکز اسناد اشاره کرد. در پایان این نشست که به دعوت رئیس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه، دکتر علی صادقی منش برگزار شد، «اتاق فکر دانشجویی کتابخانۀ مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری» افتتاح شد.