همایش پیاده‌روی دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار و در حاشیه این همایش درب جنوبی دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صبح امروز با حضور دکتر زنگنه اسدی رئیس و همکاران دانشگاه درب جنوبی دانشگاه افتتاح شد و در ادامه همایش پیاده‌روی دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری، از محل درب ورودی جنوب دانشگاه آغاز و شرکت‌کنندگان تا درب ورودی سازمان مرکزی دانشگاه را طی کردند. در خاتمه این همایش به قید قرعه به همکاران محترم هدایی اهدا شد.