افتتاح فروشگاه مهرورزان به همت انجمن خیریه دانشجویی

به همت انجمن خیریه دانشجویی مهرورزان، اولین فروشگاه مواد غذایی در خوابگاه نرگس واقع در مجموعه خوابگاهی گلستان، افتتاح شد.

در این فروشگاه که با هدف کارآفرینی و همچنین تسهیل خرید مايحتاج اوليه دانشجويان افتتاح گردیده است، در حال حاضر هفت نفر از دانشجویان به طور مستقيم مشغول به کار شده و همه روزه صبح و بعد از ظهر آماده ارائه خدمات می باشد.

همزمان با افتتاح این فروشگاه، گارگاه چرم دوزی انجمن خیریه نيز در خوابگاه یاس شروع به فعالیت نموده است.

رئيس دانشگاه نيز طي بازديد از اين فروشگاه، با تقدير از برنامه ها و فعاليت هاي انجمن خيريه دانشجويي مهرورزان در جهت بسط و توسعه کارآفريني و اشتغال دانشجويان در زمينه هاي مختلف با توجه به پتانسيل و استعدادهاي آنان و اشاعه فرهنگ بومي و غني مناطق گوناگون کشور، ضمن دستوري واحدهاي ذيربط را مأمور نمودند که حتي الامکان خريدها و نيازهاي خود را از طريق اين فروشگاه انجام داده تا عوايد آن نيز به دانشجويان برگردد.

شايان ذکر است که کليه عوايد حاصل از اين فروشگاه صرف امور خيريه خواهد شد.