مرکز «مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی» با حضور رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان سبزوار دکتر مهراندیش، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری دکتر زنگنه اسدی و جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه و مرکز فنی و حرفه ای سبزوار صبح روز یک شنبه مورخه ۱۰مهرماه در دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح و به بهره برداری رسید.

در ابتدا دکتر زنگنه اسدی ضمن خوشامدگویی به مهمانان، گفت: دانشگاه حکیم سبزواری با جدیت پیگیر ایجاد دوره های مهارت آموزی برای دانشجویان و دانش آموختگان خواهد بود .

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری اظهارامیدواری کرد با شروع به کار این مرکز شاهد ارتقای مهارت های عملی و کاربردی دانشجویان برای ورود به بازار کار باشیم.

 

در ادامه دکتر مهراندیش، ریس مرکز فنی وحرفه ای سبزوار بیان نمود که مجوز مرکز TMC برای مدت سه سال برای دانشگاه صادر شده و ابراز امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاه و همچنین امکانات و قابلیت های مرکز آموزش فنی و حرفه ای، با را ه اندازی این مرکز جوار دانشگاهی  شاهد خدمات ارزنده ای برای ارتقای مهارت های حرفه ای دانشجویان و اشتغالزایی آنان باشیم.

دکتر طیبی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با استقبال از استقرار این مرکز افزود: در آینده، سعی خواهیم کرد با بازنگری در سرفصل دروس، تعدادی از دروس را با همکاری سازمان فنی و حرفه ای، بصورت کاملاً حرفه ای و کاربردی بصورت مشترک  برگزار کنیم و دانشجویان را به سمت فراگیری مهارت های عملی با هدف اشتغالزایی ترغیب نمائیم.

مدیر مرکز« مهارت آموزی و مشاوره شغلی» دانشگاه، نیز در این مراسم هدف از ایجاد این مرکز را توانمند سازی دانشجویان و دانش آموختگان با رویکرد اشتغال دانسته و بیان نمودند با دریافت این مجوز، نسبت به برگزاری دوره های فنی و حرفه ای برای دانشجویان  در ترم جاری اقدام حواهد شد.

آقای هادی کیخسروی در در خصوص مزایای برگزاری دوره ها با همکاری سازمان فنی و حرفه ای افزودند که دانش پذیران ضمن فراگیری مهارت های کاربردی، در صورت قبولی در آزمون های مربوطه، گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای را دریافت و از مزایای آن استفاده خواهند کرد.

شایان ذکر است ایجاد این مرکز با پیگیری گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه، انجام شده است.