نمایشگاه های جانبی کنگره بین المللی سربداران مستقر در دانشگاه با حضور دکتر جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه ۲۶ آذر افتتاح شد. دکتر احسان امیری‌راد، مدیر نمایشگاه کنگره بین المللی سربداران پنجشنبه در جمع خبرنگاران در محل نمایشگاه با بیان اینکه این نمایشگاه در غرفه های متعددبرپا شده است، گفت:

“این نمایشگاه در بخش های توانمندی‌های صنعتی، اقتصادی و میراث فرهنگی شهرستان راه اندازی شده است.”

  

 وی هدف از برپایی این نمایشگاه را معرفی توانمندی‌های شهرستان در عرصه‌های مختلف به مهمانانی دانست که از سایر شهرها و کشورها در این کنگره شرکت کرده‌اند.

 شایان ذکراست مکان استقرار نمایشگاه صنعتی و اقتصادی، نمایشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان سبزوار در سالن جنوبی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و سالن شمالی دانشکده می باشد.