افزايش رشته هاي تحصيلي مورد پذيرش در پرديس خودگردان دانشگاه

در راستاي توسعه و گسترش رشته هاي تحصيلي در پرديس خودگردان دانشگاه با توجه به نياز هاي بومي و منطقه اي و تقاضاي داوطلبان ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تکميلي و با همت و تلاش مسئولان ذيربط ، شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم با پذيرش دانشجو در چندين رشته در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري در پرديس خودگردان دانشگاه موافقت به عمل آورد.

رشته های پردیس خوگردان دانشگاه حکیم سبزواری

در مقطع کارشناسی ارشد:

۱٫     مهندسی برق-الکترونیک (پذیرش بهمن ۹۱)

۲٫     مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی(پذیرش بهمن ۹۱)

۳٫     مهندسی ‌مواد- شناسایی انتخاب مواد مهندسی (پذیرشبهمن ۹۱)

۴٫     مهندسی معماری(پذیرش بهمن ۹۱)

۵٫     مهندسی عمران-سازه(پذیرش بهمن ۹۱)

۶٫     آموزش زبان انگلیسی(پذیرش بهمن ۹۱)

۷٫     فیزیولوژی ورزشی(پذیرش بهمن ۹۱)

۸٫     مترجمی زبان عربی(پذیرش بهمن ۹۱)

۹٫     ژئومورفولوژی-هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی(پذیرش مهر ۹۲)

۱۰٫   ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی و مغناطیس سنجی(پذیرش مهر ۹۲)

۱۱٫   شیمی-شیمی فیزیک(پذیرش مهر ۹۲)

۱۲٫   مهندسی مکاترونیک(پذیرش مهر ۹۲)

۱۳٫   مهندسی برق- قدرت(پذیرش مهر ۹۲)

۱۴٫   فیزیک-ذرات بنیادی(پذیرش مهر ۹۲)

۱۵٫   علوم قرآن وحدیث(پذیرش مهر ۹۲)

۱۶٫    فیزیک(گرایش هسته ای) (پذیرش مهر ۹۲)

۱۷٫   فیزیک(گرایش حالت جامد) (پذیرش مهر ۹۲)

۱۸٫   ریاضی محض(گرایش آنالیز) (پذیرش مهر ۹۲)

۱۹٫   ریاضی محض(گرایش جبر) (پذیرش مهر ۹۲)

                             مقطع دکتری:

۱٫     مهندسی مواد(پذیرش مهر ۹۲) از طریق آزمون سراسری

۲٫     مهندسی الکترونیک(پذیرش مهر ۹۲) از طریق آزمون سراسری

۳٫     مکانیک(پذیرش مهر ۹۲) از طریق آزمون سراسری

۴٫     زبان و ادبیات فارسی(پذیرش از طریق آزمون اختصاصی)

۵٫     ریاضی(گرایش جبر)(پذیرش از طریق آزمون اختصاصی)

۶٫     فیزیک(گرایش هسته ای)(پذیرش از طریق آزمون اختصاصی)

۷٫     شیمی(گرایش شیمی معدنی(پذیرش از طریق آزمون اختصاصی)