تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و پارک علم و فناوری خراسان رضوی در راستای افزایش همکاری مشترک و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود جهت اجرای طرح دستیار فناوری به امضا رسید.

 رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص امضای این تفاهم نامه به روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای دانشجویان و آموختگان در واحدهای فناور، تکمیل فرایند تبدیل ایده به محصول و تسریع روند انتقال فناوری، ایجاد زمینه‌های مشترک جهت بهره مندی از توانمندی و خدمات متقابل پارک دانشگاه، تقویت واحد ها و شرکت های دانش بنیان و تامین نیروی انسانی و  افزایش اثربخشی فارغ التحصیلان در داخل کشور و جلوگیری از خروج نخبگان به امضا رسید.

دکتر زنگنه اسدی با تاکید بر اینکه فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تربیت نیروی متخصص و ایجاد اشتغال در کشور امری بسیار مهم است، اظهار داشت: باتوجه به چالش‌ها و مسائل متعدد پیرامون اشتغال که جامعه با آن مواجه است، یکی از برنامه های اشتغال وزارت علوم،تحقیقات و فناوری طرح دستیار فناوری است.

وی افزود: این طرح به منظور هدایت هدفمند دانشجویان دانش آموختگان به سمت استفاده کاربردی و کسب تجربه علمی جهت شکل گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس نشاط و القای تفکر آموزش پویا در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص تنظیم و برنامه ریزی شده است.