رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از امضای توافق نامه همکاری مشترک در جهت تاسیس و راه اندازی و راهبری پردیس علم و فناوری سبزوار بین این دانشگاه و پارک علم و فناوری خراسان رضوی خبر داد.

دکتر زنگنه اسدی با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: از جمله اهداف این توافق نامه کمک به افزایش ثروت از طریق توسعه اقتصاد متکی بر فناوری و نوآوری، بسترسازی برای توسعه کارآفرینی مبتنی بر علم و فناوری و بالابردن ظرفیت ایجاد اشتغال دانش آموختگان شهرستان است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: همچنین ایجاد زمینه و بستر لازم برای رشد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانشگاهیان شهرستان، فراهم آوردن شرایط لازم برای جذب و استقرار شرکت ها موسسات واحدهای فناور و واحدهای تحقیق و توسعه، تکمیل فرایند تبدیل ایده به محصول و تسریع روند انتقال دانش فنی، تجاری سازی فناوری های حاصل از تحقیقات دانشگاهی و کمک به حل مسائل و چالش های اولویت دار شهرستان و منطقه از طریق بهره مندی از توان نخبگان، متخصصین و فناوران از دیگر اهدافی است که در این توافق نامه مدنظر دو طرف قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با برشمرن تعهدات دانشگاه و پارک در توافق نامه اظهار داشت: اخذ مجوز مشارکت و همکاری در ایجاد پردیس، از هیئت امنای پارک، اخذ مجوز تاسیس پردیس از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، حمایت مادی و معنوی از شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پردیس، همکاری در تامین اعتبارات لازم برای راه اندازی و اداره پردیس از جمله تعهدات پارک است.

دکتر زنگنه اسدی افزود:از تعهدات دانشگاه در این توافق نامه می توان به از اختصاص زمین جهت راه اندازی و استقرار پردیس، استقرار واحدهای فناور پذیرش شده در فضا و  پردیس، نظارت دانشگاه بر نحوه ساخت فضاهای اختصاصی توسط واحدهای فناور در قالب طرح جامع عمرانی و نظارت و ارزیابی واحدهای فناور عضو پردیس توسط دانشگاه اشاره کرد.