رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: موافقت نامه “تخصیص و اعطای وجوه حمایتی بابت انجام طرح های فناورانه” بین دانشگاه حکیم سبزواری و معاونت علمی و فناوری یاست جمهوری امضا شد.

دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: در قالب این موافقت نامه مبلغ ۳ میلیارد ریال در راستای حمایت از برنامه” همکاری با متخصصان و کارآفرین و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور” توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دانشگاه حکیم سبزواری اختصاص خواهد یافت.

وی اظهار داشت: محورهای حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این موافقت نامه عبارت است از حمایت از دوره های پسادکتری و دوره فرصت مطالعاتی، حمایت از همکاری اساتید دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر خارج از کشور به عنوان استاد مدعو و معین، حمایت از برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی، حمایت از فعالیت های فناورانه-ایجاد شرکت های نوپا و حمایت از اشتغال در شرکت های معتبر داخلی.

وی افزود: در قالب این موافقت نامه دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان “پایگاه تخصصی همکار” در برنامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرین و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری خواهد داشت.

دکتر مولوی خاطرنشان کرد: برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرین و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با هدف اجرای برنامه‌های بلندمدت چشم‌انداز علمی کشور و بهره‌گیری از ذخایر علمی فارغ‌التحصیلان برجسته ایرانی به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به داخل توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاه های، پژوهشگاه و مراکز رشد منتخب کشور به ‌عنوان “پایگاه تخصصی همکار” اجرا می‌گردد.

.