کارشناس انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزورای گفت: انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه از صبح دیروز آغاز و هم اکنون در در حال برگزاری است.

طیبه مهرآبادی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، با بیان اینکه استقبال دانشجویی از این انتخابات بسیار پررنگ‌ است، افزود: این انتخاب امسال نیز همچون سال های گذشته  پس از انجام ثبت نام‌ها و قطعی شدن لیست نهایی، در حال برگزاری است.

photo_2016-11-01_12-19-01

کارشناس انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به شروع انتخابات از دوشنبه ۱۰ آبان ماه، تصریح کرد: این انتخابات به تناوب انجمن های علمی هر دانشکده تا  روز چهارشنبه  ۱۹  آبان ماه  در دانشکده های مختلف  دانشگاه برگزار خواهد شد.

گفتنی است انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری در نهمین دوره برگزاری جشنواره ملی حرکت انجمن های علمی دانشجویی همچون سال های گذشته با دست پر حاضر شد و  دو مقام برگزیده کشوری و دو مقام شایسته تقدیر را کسب کرد.

photo_2016-11-01_12-18-49