مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری از انتخاب این دانشگاه به عنوان پایلوت طرح ماموریت گرایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خبر داد.

دکتر احسان امیری راد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: طرح ماموریت گرایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور از جمله طرح های در دست اجرای وزارت علوم در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور است.

وی  ادامه داد: دانشگاه های فردوسی، حکیم سبزواری، سمنان و بجنورد به عنوان چهار دانشگاه پایلوت در گام اول اجرای این طرح از سوی وزارت علوم انتخاب شده اند.

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: ماموریت ها باتوجه به سطوح عملکردی بین­ المللی، ملی، منطقه ­ای و محلی  برای هر دانشگاه تدوین و پس از تصویب وزارت علوم به اجرا در خواهد آمد.

دکتر امیری راد با اشاره به اینکه بحث ماموریت گرایی دانشگاه ها یک بحث اصلی در حوزه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی است، گفت: در این طرح با تقسیم کار بر مبنای ظرفیت ها، پتانسیل ها و نیازهای هر منطقه، ماموریت های ویژه و مختص هر دانشگاه تعیین می گردد تا زمینه بهره برداری بهینه از مجموعه منابع بومی ، منطقه ای و ملی فراهم شود.

مدیر پژوهشی دانشگاه افزود:  ماموریت های محوله هر دانشگاه در این طرح  تابعی از شرایط فعلی  دانشگاه به لحاظ تعدادهیات علمی، رشته ها، افراد متخصص،  خروجی های پژوهشی، قراردادهای ارتباط با صنعت و پتانسیل های آزمایشگاه ها و نیازهای منطقه ای و کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی  که در برخی از برهه های زمانی در توسعه آموزش عالی کشور وجود داشته  است، بی توجهی به پتانسیل ها و نیازهای بومی و منطقه ای است  که این بی توجهی سبب شده توسعه آموزش عالی ما به صورت هدفمند صورت نگیرد.

دکتر امیری راد ادامه داد: این بی توجهی به پتانسیل ها و ظرفیت ها سبب شده دانشگاه های ما بخواهند در همه زمینه ها و رشته ها توسعه پیدا کنند و این مسئله مشکلاتی را چه برای فارغ التحصیلان و چه برای آموزش عالی به وجود آورده است.

وی با تاکید بر اینکه امروزه نه تنها در وزارت علوم و آموزش عالی بلکه کلیت کشور با توجه به محدودیت منابع موجود به این نتیجه رسیده که باید به سمت استفاده بهینه از منابع  حرکت کنند، اظهار داشت: در این راستا توسعه دانشگاه ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه طبیعتا باید به سمت توسعه منطبق بر پتانسیل های بومی منطقه، توانمندی ها و نیازهای منطقه ای و کشور باشد.

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری بهینه سازی منابع بر مبنای ظرفیتها و مزیتهای نسبی هر منطقه را از جمله مزایای ملی  این طرح برشمرد و اظهار داشت: با اجرای این طرح، توسعه بر اساس نیازها و پتانسیل های هر منطقه صورت خواهد گرفت که نتیجه آن رفع نیازهای منطقه ای و ارتقای پتانسیل های موجود خواهد بود.

دکتر امیری راد با تاکید بر اینکه حوزه پژوهش دانشگاه حکیم سبزواری در جهت شناخت نیازها و پتانسیل های منطقه ای حرکت خود را پیش از آغاز این طرح آغاز کرده بود، خاطرنشان کرد: با تشکیل و تقویت گروه های پژوهشی و توسعه تیم های پژوهشی  در دانشگاه تلاش کردیم حرکت پژوهشی دانشگاه  را به این سو هدایت کنیم و طبعا با اجرای این طرح از این بعد باید سعی کنیم به صورت هدفمندتر در زمینه های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی و…حرکت کنیم.