انتخاب دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دبیرخانه عمرانی منطقه ۸ کشور

در پایان گردهمایی معاونین، مدیران و کارشناسان عمرانی منطقه ۸ کشور و پس از رأی گیری انتهای مراسم، دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دبیرخانه عمرانی منطقه ۸ و آقای دکتر بخشی به عنوان دبیر عمرانی منطقه ۸ و آقای دکتر اکبر زاده به عنوان قائم مقام منطقه انتخاب گردیدند.

DSC05045(FILEminimizer)

شایان ذکر است که در همین راستا آقای مهندس علی اکبر نوروزی نیز به عنوان کارشناس مسئول منطقه ۸ معرفی گردیدند.