به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به اینکه سیاست دانشگاه حکیم سبزواری از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مبنی بر انتخاب روسای دانشکده ها و مدیران گروهای آموزشی توسط اعضای هیات علمی آن دانشکده و گروه می باشد، ظهر امروز  در جلسه ای که به منظور تعیین سرپرست جدید دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد از بین دو کاندیدایی که برای این سمت اعلام آمادگی نمودند، پس از انجام  فرایند رای گیری  از اعضای هیات علمی دانشکده  الهیات و معارف اسلامی، دکتر سید محمد کاظم علوی ، استادیار و عضو هیات علمی گروه فلسفه  و حکمت اسلامی با رای اکثریت اعضاء به عنوان سرپرست جدید دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری دانشکده انتخاب شد.
 
‎گفتنی است از رویدادهای جالب که برای نخستین بار در فرایند انتخاب سرپرست دانشکده های دانشگاه در این جلسه رخ داد، امضای  حکم انتصاب ایشان در همین جلسه  و بلافاصله و پس از اعلام نتیجه رای گیری،  توسط رئیس دانشگاه بود و با امضای این حکم ایشان به عنوان سرپرست جدید ‎دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری در همان جلسه منصوب شدند.