دکتر محمد سیف مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم در لوحی از مهندس سعید حیدری مدیرعامل شرکت سیمان به عنوان همکار برگزیده دانشگاه حکیم سبزواری در حوزه طرح های ارتباط با صنعت تقدیر کرد.