دکتر حسن استاجی استادیار گروه معماری دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین سال متوالی به عنوان یکی از اعضای اجرایی و  کمیته علمی کنفرانس بین المللی معماری پایدار که امسال در کشور هنگ کنگ برگزارمی شود، انتخاب شد.
 این کنفرانس بین المللی هر ساله در کشور های مختلف از قاره های مختلف برگزار می شود و این گروه پژوهشی بین اللملی در کنار برگزاری این سلسله کنفرانس ها به  انتشار آخرین یافته ای پژوهشی در حیطه ی معماری معاصر  در قالب یک نشریه ی علمی-پژوهشی بین المللی تحت عنوان :

International Journal of Contemporary Architecture, The New ARCH

می پردازد که دکتر استاجی عضو هیات تحریریه این مجله نیز می باشد.
 
گفتنی است حضور فعال اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجامع بین المللی تاکیدی بر دیپلماسی فعال دانشگاه حکیم سبزواری در عرصه ی بین الملل می باشد.
 
 
لینک خبر: http://the-new-arch.net/Editorial-Board/editorial-board.html
http://www.s-arch.net/html/general_info.html