دکتر غلامعلی فرزی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از اعضای  کمیته علمی و گروه داوری دومین کنفرانس بین المللی نانو تکنولوژی و نانو مواد در حوزه انرژی لیون فرانسه انتخاب شد.
دکتر فرزی در گفتگوی کوتاهی با روابط عمومی دانشگاه  گفت: در این کنفرانس مباحث تخصصی و کاربردی  و آخرین پژوهش ها و یافته های محققان در موضوع کاربرد نانو فناوری در حوزه انرژی مورد بحث قرار می گیرد.
دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری افزود:  مخاطبین این کنفرانس تخصصی بین المللی  طیف وسیعی از پژوهشگران و محققان اروپایی، آمریکایی و آسیایی فعال در زمینه نانو فناوری، هستند.
وی  با اشاره به اینکه هم اکنون در حال داوری مقالات رسیده هستیم،یادآور شد: این رویدادبین المللی اوایل ژولای ( تیرماه) در شهر لیون فرانسه برگزار خواهد شد،