در سی وچهارمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره وسبک زندگی  دانشگاه‌های سراسر کشور که در تاریخ ۴ لغایت ۶ بهمن ۱۴۰۱ باحضور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان ونیز مدیر کل محترم دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه هرمزگان برگزار گردید، مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری برای چندمین سال متوالی و  نیز دومین بار متوالی در سال ۱۴۰۱(کسب رتبه مرکز مشاوره برتر کشوری در اردیبهشت و رتبه نمونه کشوری در بهمن ۱۴۰۱) موفق به کسب رتبه “مرکز مشاوره نمونه کشوری” در ارزیابی مراکز مشاوره دانشگاه‌های سراسر کشور گردید و مورد تقدیر قرار گرفت.