آقای مهدی ضیایی همکار شاغل در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت سبزوار انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در سومین مجمع عمومی انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان خانه صنعت، معدن و تجارت سبزوار که در محل سالن اجتماعات فرمانداری با حضور دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، مسئولین و صنعتگران شهرستان برگزار شد، مهدی ضیایی عضو هیات مدیره صنایع غذایی سوده(نمکال سبزوار) به عنوان  عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت سبزوار انتخاب شد.
گفتنی است درسومین مجمع عمومی انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان خانه صنعت، معدن و تجارت سبزوار ۱۸ نفر کاندیدا شرکت کردند که از این میان ۵ نفر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
شایان ذکر است آقای مهدی ضیایی معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری می باشد.
روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری این انتخاب را به ایشان تبریک می گوید.