فصل کتاب دکتر علی خوش سیما، دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت با عنوان

Enhanced Oil Recovery by Water Alternating Gas Injection

در کتاب با عنوان

Gas Injection Methods

توسط انتشارات الزویر هلند منتشر شد. این کتاب جزیی از سری کتابهای ازدیاد برداشت انتشارات الزویر ELSEVIER  به شمار می رود که به بررسی روشهای تزریق گاز به منظور افزایش بهره دهی چاه های نفت می پردازد.

 

علاقه مندان می توانند جهت دسترسی به کتاب فوق از لینک زیر استفاده نمایند:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128223024000016