کتاب حماسۀ بهمن‌شاه‌نامه با همکاری مشترک دکتر میلاد جعفرپور عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر حسین اسماعیلی استاد ممتاز دانشگاه استراسبورگ فرانسه توسّط  انتشارات علمی‌وفرهنگی منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بهمن‌شاه‌نامه، بخش سوم و مجلّد پنجم از حماسه‌ای موسوم به داراب‌نامه‌ است که بخش نخست آن در دو جلد و به سعی دکتر ذبیح‌الله صفا (استاد دانشگاه تهران) در سال ۱۳۳۹ شمسی منتشر شد، و چهل و شش سال بعد، بخش دوم آن با عنوان فیروزشاه‌نامه به همّت استاد ایرج افشار و مهران افشاری در سال ۱۳۸۷ شمسی به طبع رسید. بخش سوم این حماسه با همکاری مشترک دکتر میلاد جعفرپور (استادیار دانشگاه حکیم سبزواری) و دکتر حسین اسماعیلی (استاد ممتاز دانشگاه استراسبورگ) در دو مجلّد: چهارم (۵۰۰ صفحه) و پنجم (۹۸۸ صفحه) به ترتیب در سال ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ توسّط شرکت انتشارات علمی‌وفرهنگی به طبع رسیده است و مجلّد پنجم آن به تازگی در اردیبهشت ۱۴۰۱بر پیشخوان کتابفروشی‌ها قرار گرفته است.