در همکاری مشترک دکتر داوود مهدویان یکتا عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری و اعضای هیات علمی دانشگاه­ های شهید باهنر کرمان، محقق اردبیلی و گیلان دو مقاله در مجلات معتبر با نمایه JCR از انتشارات Springer که در زمره ۱۰ درصد برتر مجلات در حوزه فیزیک انرژی­ های بالا بوده و جزو مجلات معتبر در لیست فدراسیون سرآمدان علمی ایران است، به چاپ رسیده است.

دکتر مهدویان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این پژوهش های مشترک گفت: این پژوهش های مشترک در زمینه فیزیک نظری و در حوزه فیزیک انرژی های بالا است.

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در یکی از پژوهش ها که با همکاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت گرفته است مطالعاتی در مورد فیزیک سیاهچاله ها در یک مدل گرانشی خاص انجام شده است که یکی از موضوعات به روز در حوزه فیزیک نظری می باشد.

این پژوهشگر ادامه داد: نتایج حاصل از این پژوهش در قالب مقاله ای با عنوان

 Central charges from thermodynamics method in 3D gravity

در مجله The European Physical Journal C با ضریب تاثیر IF=4.843 و کیفیت علمی Q1 به چاپ رسیده است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-020-8045-0

دکتر مهدویان در ادامه اظهار داشت: همچنین در پژوهش دیگری که در همکاری با اعضای هیات علمی دانشگاه های محقق اردبیلی و گیلان در قالب دانشجوی دکتری مشترک تعریف شده است، مطالعاتی در یکی از موضوعات مهم در نظریه میدان های کوانتومی و تقارن های وابسته به آن به انجام رسیده است که زیر شاخه ای از فیزیک ذرات بنیادی و انرژی های بالا می باشد.

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری افزود: نتایج حاصل از این کار پژوهشی مشترک در مجله Journal of High Energy Physics با ضریب تاثیر IF=5.875  و کیفیت علمی Q1 به چاپ رسیده است.

عنوان مقاله:

TT-like flows in non-linear electrodynamic theories and S-duality

لینک دسترسی به مقاله:

https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP04(2021)187