مقاله محمدقادر ظهیری، دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری، در مجله معتبر بین المللی Journal of Molecular Liquids با ضریب تاثیر ۶٫۱۶۵ و رتبه بندی علمی Q1 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این مقاله که مستخرج از پروژه ی کارشناسی آقای محمدقادر ظهیری است، با راهنمایی دکتر احسان اسماعیل نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری و در همکاری با استاد دانشگاه Inha کره جنوبی نوشته شده است.

گفتنی است در این مقاله آزمایشگاهی با عنوان:

“Effect of Polymer–Graphene-Quantum-Dot Solution on Enhanced Oil Recovery Performance”

به تحلیل مکانیزم های ازدیاد برداشت نفت در حضور نانوذره پایه کربنی به همراه پلیمر فوق سنگین با وزن مولکولی بالا پرداخته شده است. این مکانیزم ها شامل ۱- تغییر ترشوندگی سنگ مخزن به سمت آبدوستی، ۲- کاهش کشش بین سطحی میان نفت و آب و ۳- افزایش ویسکوزیته سیالات تزریقی می باشد. به منظور بررسی دقیق اثرگذاری ترکیبات و تحلیل رفتار آن ها جهت انتخاب سیال تزریقی به مخزن نفتی، از نرم افزار Design-Expert استفاده شده است. همچنین، در بخش پایانی مقاله مقادیر ضریب بازیافت نفت حاصل از تزریق آب و نانوسیالات در انواع مختلفی از محیط های متخلخل با یکدیگر مقایسه شده است.

این مقاله از لینک زیر قابل دسترسی است:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167732221028178?via%3Dihub