مقاله فرهود نوائی، دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری، در مجله معتبر بین المللی Journal of Molecular Liquids با ضریب تاثیر  ۶٫۱۶۵و رتبه بندی علمی Q1 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این مقاله که مستخرج از پروژه کارشناسی فرهود نوائی است، با راهنمایی دکتر احسان اسماعیل نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری و در همکاری با پروفسور دانشگاه Inha کره جنوبی نوشته شده است.

گفتنی است در این مقاله پژوهشی با عنوان:

“Xanthan gum-added natural surfactant solution of Chuback: A green and clean technique for enhanced oil recovery”

به بررسی تاثیر محلول بیوپلیمر زانتان‌گام و سورفکتانت طبیعی چوبک در شرایط مخزن نفت پرداخته شده است که برای اولین بار در صنعت نفت معرفی می گردد. در این مقاله ضمن شناسایی ساختار شیمایی و پایداری سورفکتانت طبیعی با تست‌های مختلف و یافتن غلظت بهینه، این ماده به بیوپلیمر کارآمد زانتان‌گام اضافه شده که ضمن پایداری حرارتی مناسب در دمای مخازن نفتی می‌تواند بخوبی در شوری‌های مخازن نیز عملکرد رئولوژیکی خود را حفظ کند و اهداف عملیات ازدیاد برداشت نفت را محقق سازد.

محلول حاصله از آزمایشات این مقاله پژوهشی با بهره‌بری از درصد‌های پایین سورفکتانت طبیعی و بیوپلیمر می‌تواند تا درصدهای قابل توجهی به افزایش بازیافت نفت کمک کرده و ضمن سازگاری با محیط زیست در کاهش هزینه‌های ازیاد برداشت نیز مفید و موثر باشد.

لینک دسترسی به مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732222004470#ab010