مقاله حسین صابری، دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی Polymers با ضریب تاثیر ۴٫۳۲۹ و رتبه بندی علمی Q1 منتشر شد.

این مقاله با موضوع “کاربرد هوش مصنوعی برای پیش بینی نتایج ازدیاد برداشت در سیلاب زنی پلیمری” که مستخرج از پروژه کارشناسی حسین صابری است، با راهنمایی دکتر احسان اسماعیل نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری و در همکاری با پژوهشگر مهندسی نفت دانشگاه کره جنوبی نوشته شده است.

همچنین در این مقاله با عنوان:

“Artificial Neural Network to Forecast Enhanced Oil Recovery Using Hydrolyzed Polyacrylamide in Sandstone and Carbonate Reservoirs”

از سه الگوریتم هوش مصنوعی شامل سیستم شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP)، شبکه عصبی توابع پایه شعاعی (RBF) و استنتاج عصبی- فازی تطبیقی  (ANFIS)برای پیش بینی نتایج ازدیاد برداشت نفت (EOR) استفاده شد که نتایج حاصل نشان داد از میان این سه الگوریتم، مدل MLP دارای بیش ترین دقت بود و توانایی پیش بینی داده در داخل و خارج از بازه ساخته شده خود را داشت.

این موضوع می تواند باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه ها و زمان انجام آزمایش های ازدیاد برداشت نفت شود.

گفتنی است فایل این مقاله از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی می‌باشد.

https://www.mdpi.com/2073-4360/13/16/2606