در پژوهش دکتر حسن استاجی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه حکیم سبزواری و خانم فهیمه دخانیان و مصطفی مهاجرانی دانشجویان کارشناسی ارشد معماری انرژی “بهینه‌سازی طراحی سایبان در منطقه نیمه‌خشک با  در نظر گرفتن سه مؤلفه‌ی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و هزینه ” بررسی شد. این مقاله  تحت عنوان:

Shading design optimization in a semi-arid region: Considering energy consumption, greenhouse gas emissions, and cost

یکی از خروجی‌های پایان‌نامه‌های خانم فهیمه دخانیان و مصطفی مهاجرانی دانشجویان کارشناسی ارشد معماری انرژی دانشگاه حکیم سبزواری به راهنمایی دکتر حسن استاجی از دانشگاه حکیم سبزواری و مشاوره دکتر مرتضی نیک روان از دانشگاه صنعتی برلین است.
در این مقاله در یک بهینه‌سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک اثرات زیست‌محیطی،  آسایش بصری و چرخه عمر انواع سایبان‌های مورد استفاده در فضاهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
لازم به ذکر است مجله    Journal of Cleaner Productionبا ضریب تأثیر ۱۱ دارای رتبه Q1 در نشریات علمی  و جزو مجلات ۱۰ درصد برتر دنیا در زمینه علوم محیطی است.
لینک مقاله :

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652623034510