انتشار مقاله مشترک محققان دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه ساسکاچوان کانادا در مجله معتبر Energy
این مقاله با عنوان
“Designing and thermodynamic optimization of a novel combined absorption cooling and power cycle based on a water-ammonia mixture”
یکی از خروجی های پایان نامه پریسا کاظمیانی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه حکیم سبزواری به راهنمایی دکتر احسان امیری راد از گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری و مشاوره پروفسور Carey Simonson از دانشگاه ساسکاچوان کانادا است.
در این مقاله یک سیستم جدید تولید همزمان توان و سرمایش با استفاده از سیال دوجزئی آب – آمونیاک معرفی گردیده است.
لازم به ذکر است مجله Energy با ضریب تاثیر ۷٫۱۴۷ سومین مجله معتبر براساس رده بندی WOS از میان ۶۰ مجله نمایه شده در حوزه ترمودینامیک می باشد.
لینک مقاله :

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544222009793