مقاله مهدی شایان نصر، دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

با ضریب تاثیر ۴٫۷۹۴ و رتبه بندی علمی Q1 به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این مقاله که مستخرج از پروژه کارشناسی آقای شایان نصر می باشد، با راهنمایی دکتر احسان اسماعیل نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری و در همکاری با استاد دانشگاه Inha کره جنوبی نوشته شده است.

گفتنی است در این مقاله با عنوان:

“Effect of silicon-based nanoparticles on enhanced oil recovery: Review”

پس از بررسی ۱۹۰ مقاله در زمینه مرتبط با بحث، به تحلیل مکانیزم های ازدیاد برداشت نفت در حضور نانوذرات پایه سیلیکونی پرداخته شده است. این مکانیزم ها شامل ۱- تغییر ترشوندگی سنگ مخزن به سمت آبدوستی، ۲- کاهش کشش بین سطحی میان نفت و آب، ۳- افزایش ویسکوزیته سیالات تزریقی، ۴- جلوگیری از رسوب آسفالتین و ۵- انسداد منافذ سنگ می باشد. همچنین در انتها به مقایسه ضرایب بازیافت نفت حاصل از تزریق آب و نانوسیالات سیلیکونی در انواع مختلفی از مغزه ها و میکرومدل های شیشه ای پرداخته شده است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876107021002212