بر اساس مطالعه بین المللی مشترک دکتر علیرضا انتظاری دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر فاطمه میوانه محقق پسادکتری گروه آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری با محققان دانشگاه مریلند، هاروارد و انجمن قلب آمریکا ارتباط بین مرگ و میر ناشی از نارسایی قلبی بیشتر با درجه حرارت شدید نسبت به سایر بیماری های قلبی بررسی و تایید شد.

دکتر انتظاری در خصوص این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفت: بر اساس یک تجزیه و تحلیل چندملیتی از بیش از ۳۲ میلیون مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی در طی چهار دهه، در روزهایی که درجه حرارت در بالاترین یا پایین ترین حد خود بود، تعداد مرگ و میرهای بیشتری وجود داشت. در میان انواع بیماری های قلبی عروقی، افراد مبتلا به نارسایی قلبی بیشترین مرگ و میرهای اضافی را در زمانی که درجه حرارت بالا بود تجربه کردند.

وی اظهار داشت: این مطالعه که با همکاری مشترک محققان دانشگاه هاروارد و انجمن قلب آمریکا صورت گرفت در نشریه Circulation با ضریب تاثیر ۳۹/۹۹۲ –Q1 و در ردیف مجلات ۱ درصد برتر دنیا منتشر شده است.

دکتر انتظاری بر اساس بیانیه انجمن قلب آمریکا اظهار داشت: دماهای بسیار گرم و سرد هر دو، خطر مرگ را در میان افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، مانند بیماری ایسکمیک قلب (مشکلات قلبی ناشی از تنگی عروق قلب)، سکته، نارسایی قلبی و آریتمی افزایش می‌دهد. در میان بیماری‌های قلبی عروقی مورد بررسی در این مطالعه، نارسایی قلبی با بیشترین مرگ و میر ناشی از گرما و سرمای شدید را به خود اختصاص داده است.

این استاد دانشگاه افزود: این بیانیه اعلام می‎دارد تغییرات آب و هوایی با نوسانات قابل توجهی در دماهای بسیار گرم و سرد مرتبط است، بنابراین محققان هر دو  دمای فرین را در مطالعه فعلی مورد بررسی قرار دادند و به ازای هر ۱۰۰۰ مرگ قلبی عروقی، محققان دریافتند که:

  • روزهای بسیار گرم ۲/۲ مرگ و میر اضافی را به همراه داشت.
  • روزهای سرمای شدید ۱/۹ مرگ و میر اضافی را به همراه داشت.
  • از بین انواع بیماری های قلبی، بیشترین تعداد مرگ و میر اضافی برای افراد مبتلا به نارسایی قلبی مشاهده شد (۶/۲ مرگ اضافی در روزهای بسیار گرم و ۸/۱۲ در روزهای بسیار سرد).

لینک دسترسی به مقاله:    

   https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061832