با حکم رئیس دانشگاه، دکتر رسول زیدآبادی به عنوان “رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی” منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر رسول زیدآبادی
سرپرست محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم از تاریخ  ابلاغ سرپرستی به شماره نامه ۵۵۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال به عنوان رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی” منصوب می شوید.

      امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و برنامه ریزی براساس برنامه راهبردی دانشگاه، استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با همکاران گرامی و دانشجویان عزیز؛ همچنین موارد مطرح شده در ابلاغ سرپرستی و مسئولیت‌های خطیر محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی