دکتر علی اصغر مولوی، سرپرست دانشگاه جناب آقای دکتر غلامعلی فرزی، دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر را به عنوان “سرپرست مدیریت همکاری های علمی و بین المللی و دفتر ارتباط با صنعت” منصوب کرد.

متن این انتصاب بدین شرح است:

جناب آقای دکتر غلامعلی فرزی

دانشیار و عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر

با سلام؛

احتراماً نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، شما را به عنوان “سرپرست مدیریت همکاری های علمی و بین المللی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب می نمایم. همچنین در راستای برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، جهت چابک سازی کلیه امور گروه ارتباط با صنعت و جامعه و کار آفرینی دانشگاه به حضرتعالی محول می گردد. امید است با عنایت الهی، رعایت منشور اخلاقی، عمل کردن بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید، گسترش تعاملات بین المللی و تاثیرگزاری دانشگاه در ابعاد منطقه ای-ملی و فراملی، درآمدزایی از پژوهش و تاکید بر کیفی و کاربردی نمودن آن، کادرسازی تیم های تحقیقات کاربردی و ارتباط با صنعت و جامعه، کارآفرینی، هماهنگی و همکاری با سایر سازمانها و معاونتها، رعایت قوانین و  مقررات، تکریم اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه موفق و پیروز باشید.

از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را آرزومندم.

دکتر علی اصغر مولوی

سرپرست دانشگاه