با حکم رئیس دانشگاه دکتر زهرا جمشیدی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی منصوب شد.

 متن حکم بدین شرح است:

 سرکار خانم دکتر زهرا جمشیدی
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تخصص و تجربیات ارزنده سرکارعالی و نظر به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی منصوب می گردید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های موجود در دانشگاه و استفاده از نظرات اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی، ضمن رعایت جوانب قانونی و در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه، موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی