با حکم رئیس دانشگاه دکتر مهدی دیمی دشت بیاض به عنوان “سرپرست گروه آموزشی مهندسی مکانیک” منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر مهدی دیمی دشت بیاض
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌عالی و نظر به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی به شماره نامه ۳۹۸۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی مکانیک منصوب می گردید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی توان و تجربه خود و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه، موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه