با حکم رئیس دانشگاه، دکتر مصطفی دستورانی به عنوان مدیرگروه آموزشی سنجش از دور و GIS “منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر مصطفی دستورانی
مدیر محترم گروه سنجش از دور و GIS

با سلام

عطف به نامه شماره ۵۱۴۵۷ رئیس محترم دانشکده‌ی جغرافیا و علوم محیطی و انتخابات برگزار شده در آن گروه آموزشی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از اتمام حکم قبلی به مدت یک‌سال دیگر در سمتمدیرگروه آموزشی سنجش از دور و GIS” دانشکده مذکور ابقاء می شوید. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای تحقق برنامه راهبردی دانشگاه و با توجه به نقاط قوت گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید. ضمناً مطالعه آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه ها بویژه وظایف و اختیارات مدیر گروه آموزشی جهت اطلاع و اقدام لازم توصیه می شود.

۱- افزایش تولیدات علمی و پژوهش های کاربردی و مسأله محور درآمدزا مبتنی بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- تأکید بر آموزش مهارت محور و کارآفرین و ایجاد رشته های نوین نیازمحور با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تأکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به راهنمایی، مشاوره ونظارت برسنوات تحصیلی دانشجویان، به منظورمنطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۵- برنامه ریزی در زمینه حضور تمام وقت، تکمیل ساعات موظف اعضای هیات علمی و توزیع آن در طول هفته؛

توفیق روزافزون جناب‌عالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام آموزش عالی کشور از درگاه خداوند متعال خواستارم.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه

رونوشت :